ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ 4000 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।