ਜੌਨ ਫੋਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2023 ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੌਹਨ ਫੋਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਣਕਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2022 ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਿਕਾ ਐਨੀ ਅਰਨੌਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਸਤੰਬਰ 1940 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਨੋ (82) ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਰ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।