ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅੰਦਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੁਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਝਾਤ

(ਦ ਏਜ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਨੀਅਲ ਐਂਡ੍ਰਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ: ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ 50 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮਿਲਵਰਤਥ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1000 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ -ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ 200 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਜਿਮਾਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ 10 ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਕੱਠਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 25% ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ; ਇਨਡੋਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ, ਟਰੈਂਪੋਲਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ; ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੰਦਰ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ (ਅੰਦਰਵਾਰ) ਲਈ 100 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਲਈ 500 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਮਾਗਮ ਨਿਜੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×