ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨੀ…? ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰ?

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? -ਈਮੇਲ ਪਾਓ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਓ

(ਔਕਲੈਂਡ):- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਜ 2021 ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵੀਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੋਟੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਊਟਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ 65 ਲੋਕ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ 2 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ  2021 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 2021 ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 2021 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸ਼ੋਰ ਪਾਰਟਨਰ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 2021 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਅੰਡਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂਚ, ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ  ‘ਅੰਡਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਅੰਡਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।