ਵਰ/ਵਧੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਪਰਥ) ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਮਿੱਤਲ ਲੜਕਾ (fair, smart, handsome) (6’2”), ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਬੀ.ਟੈਕ, ਐਮ.ਟੈਕ (ਕੈਮੀਕਲ) ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਮ. -ਮੌਜੂਦਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਲਈ ਸੁੰਦਰ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ: 0451145074