ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੈਣੀ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ 9/27/1985, ਕੱਦ 5’7”) ਨੇ (+2) ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਡ੍ਰਾਫਸਮੈਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ…

ਯੋਗ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਐਡੀਲੇਡ…

ਯੋਗ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੱਟ ਸਿੱਖ -ਗਿਲ ਪਰਿਵਾਰ (Upper middle class family) ਦੇ ਲੜਕੇ (ਜਨਮ 22-12-1991; ਡਿਗਰੀ -ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭਾਰਤ…