ਵਧੂ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੈਸ਼ਨੂੰ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ – ਲਈ, ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ।

ਸੰਪਰਕ: 0499 283 206; 043 089 1987