ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ‘ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ’ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋੜ

(ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ (Air Suvidha) ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।