ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ,”। ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।