ਸਾਈਟਰਸ SA ਮਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ – ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕਰਣ

ਨੋਟ:- ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਈਟਰਸ SA ਵੱਲੋਂ Translate ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਓਵੇਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਾਈਟਰਸ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਸਾਈਟਰਸ SA ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਰਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟਰਸ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੱਦ ਫਲ SA ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ contact@citrussa.com.au ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਸਾਈਟਰਸ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਐਕਟ 1998 ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ ਫੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਈਟਰਸ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਈਟਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਮਈ 2023 ਨੂੰ MS ਟੀਮ (MS Teams) ਰਾਹੀਂ
ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਈਟਰਸ ਗਰੋਵਰਜ਼ ਫੰਡ ਵੈੱਬਪੇਜ https://www.pir.sa.gov.au/primary_industry/horticulture/citrus_growers_fund ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (08) 8429 0408 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ tamara.rohrlach@sa.gov.au ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਲਈ PIRSA ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕਰ/ਪੈਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਲਾਲ ਆਉਟਬ੍ਰੇਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਾਲਆਉਟਬ੍ਰੇਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ।
• PIRSA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਲ ਦੀਆਂ ਮੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ PIRSA ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ CIMC (ਚੀਫ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲਾਲ ਆਉਟਬ੍ਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ PIRSA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਲ ਦੀਆਂ ਮੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਹ CA-30 ਪ੍ਰੀ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਬੇਟ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਸਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ (ਕਟਾਈ ਤੋਂ 12-ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ PIRSA ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ IDC (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਲਾਂਟ ਹੈਲਥ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PHAC) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀਲੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
• ਉਸੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਖੇਪ ਕਿਸੇ ਲਾਲ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ:
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ PIRSA ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ IDC (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੀਲੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਲਆਉਟਬ੍ਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
• ਲਾਲ ਆਉਟਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਖੇਪ ਕਿਸੇ ਲਾਲ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ:
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ PIRSA ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ IDC (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
• 1800 255 556
• MarketAccessRenmark.AASLocal@sa.gov.au

ਡੇਰੇਟਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਸਾਈਟਰਸ SA ਖੋਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵ ਮੋਨਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਡੇਰੇਟਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਰੇਟਨ ਵਿੱਖੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗੈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂਨਵੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਈਟਰਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ contact@citrussa.com.au ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਸਾਈਟਰਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪੋਡਕਾਸਟ – ਚੇਅਰ ਚੈਟ
ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟਰਸ SA ਵਿਖੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਅਰ ਮਾਰਕ ਡੋਕੇ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਰੌਬਰਟਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਂਵੇ ਕਿ ਉਹਣਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਈਟਰਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਮਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਝਾਅ
ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਾੜ ਲਗਾਉਣਾ: ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੂਸਨਾ। ਜੇਕਰ KCT ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ।
ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ: ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਸਪਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗ ਜਾਣ ਤੇ GA ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਪੈਚ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਘੋਗੇ ਦਾ ਦਾਣਾ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਗੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਨ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋਡਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾੰਚ ਕਰੋ।
ਸਿੰਚਾਈ: ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਨਿਯਮਤ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਫਲੱਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
*ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।